Landgoed Het Spoel

Daar waar verbindingen zijn - land en water, vroeger en nu, natuur en cultuur, mensen onder elkaar

landgoed 't spoel

‘In den Jaere 1701 is door eenige uit de Regeeringe een Werk doorgedrongen, dat het Graefschap [Culemborg] nog heugt. Vermits de Wael en Merwe, en by gevolg ook de Linge, [...], altoos zeer hoog en vol waters waren, [...], en de Rivier de Lek zoo laeg, dat dezelve niet meer vaerbaer was, wierd goed gevonden de Waterlosing op dezelve [de Lek] te maeken. Men verkoos daer toe de Plaets genaemt het Spoel , omme aldaer een Sluis in den Lekdyk te leggen, en de Molens op te richten.

Op het historische erf Het Spoel, pal naast Fort Werk aan het Spoel en midden in de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan de Goilberdingerdijk te Culemborg, wonen en verbinden wij met ontzettend veel plezier. Op ons landgoed bevinden zich drie accomodaties: twee (per 2023, nu nog 1) zelfstandige romantische huisjes aan nummer 41B en in het achterste deel van ons woonhuis op nummer 41A hebben we een ruimte af en toe beschikbaar voor logies. Het weiland naast het woonerf wordt stapje voor stapje omgewerkt tot proeftuin en min of meer daartussen is in 2022 een prachtige woonschuur gebouwd, naar een ontwerp van dezelfde architect als onze buren; om de verbinding tussen fort en omgeving te versterken.

ZWARTE SCHUUR

HOOIBERG

BOERDERIJ